Här ligger texten ovanpå bilden. Denna layout kräver en vald bild annars kommer texten heller inte att visas.